Fabrizio Zilibotti

Yale Üniversitesinde ekonomi profesörü olarak görev yapmaktadır. İtalya, Bolonya doğumlu yazar, London School of Economics’te doktora yapmıştır. Yale Üniversitesinden önce Universitat Pompeu Fabra, Stockholm Üniversitesi, University College London ve Zürih Üniversitesinde ekonomi profesörü olarak çalışmıştır.

Çeşitli ödülleri olan yazarın kazandığı en önemli ödül 45 yaş altındaki en iyi Avrupalı ekonomist ödülü olan Yrjö Janhsson Ödülü’dür. Ekonomi ve tarih boyunca süregelen ebeveynlik yöntemlerinin kültürel etkenlere bağlılığı konusunda disiplinlerarası çalışmalar yürütmektedir.

Facebook Twitter Instagram