Emily Alison

Emily Alison, 20 yılı aşkın bir süredir, ilişkilerin şiddet ve istismar noktasına kadar bozulduğu ailelere tedavi tasarlamak ve sunmak için çalıştı. Programları Birleşik Krallık’taki 80’den fazla okulda, bir düzine gençlik suçluları ekibinde, çok sayıda diğer sosyal bakım hizmetinde ve uzman polis ekiplerinde uygulandı. Aile içi istismar ve aile içi şiddetle mücadeleye yönelik “bağlılık (angajman)” yaklaşımı, geleneksel “ayrı ve izole” yöntemlerine alternatif olarak Birleşik Krallık’ta ulusal çapta denenmiştir. Alison, Liverpool Üniversitesi’nde araştırma görevlisidir.

Facebook Twitter Instagram