Christopher J. Ferguson

Christopher J. Ferguson, Stetson Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde profesördür. Adli psikoloji dersleri veren yazarın insan davranışının karanlık yönlerine olan ilgisi yazarlığına da yansımıştır. Dr. Ferguson ayrıca şiddet içeren video oyunları ve vücut imajı konuları da dahil olmak üzere medyanın insan davranışları üzerindeki etkilerini araştırmaktadır. Bu konularda 100’den fazla bilimsel makale yayımlamıştır. Klinik Psikoloji alanında doktora derecesine sahip olan Christopher J. Ferguson, aynı zamanda Amerikan Psikoloji Derneği üyesidir.

Facebook Twitter Instagram